EKKL a.s. - rozhdonutí k poškození středotlakého plynovodu LPE DN 110 v KÚ Bojkovice

Číslo jednací: 05743-8/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 27. srpna 2012 v katastrálním území Bojkovice, na pozemku p. č. 411/1 v souvislosti s realizací stavby „REKO TK" zemní práce, při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlakého plynovodu LPE DN 110 a tím k ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost EKKL a.s., se sídlem Altýře 582, 767 01 Kroměříž, IČ: 27752771
Datum nabytí právní moci: 5. 7. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.06 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon