EDMA s.r.o.– rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10480-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že  v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení ve Chvalovicích, části obce Hatě, na pozemku par. č. 1262 zemní práce související s realizací stavby „Rozšíření a rekonverze areálu Excalibur City Hatě", kdy při strojním provádění skrývky zeminy došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 225, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost EDMA s.r.o., se sídlem Drnovice 708, 683 04 Drnovice, IČ: 255 58 391

Datum nabytí právní moci: 2. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 451.59 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon