ECOERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji – rozhodnutí o nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

22.02.2018, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 12721-3/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona, jakožto obchodník s plynem, nebyl nejméně v období od 28. března 2015 dosud registrovaným účastníkem trhu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ECOERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, se sídlem Ul. Zielińska 3, 31-227 Kraków, Polská republika

Datum nabytí právní moci: 17. 1. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon