EC Kutná Hora s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti předložit regulační výkazy

Číslo jednací: 06437-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 311018334 a licence na rozvod tepelné energie č. 321018335 v rozporu s ust. § 20 odst. 6 energetického zákona nepředložil Energetickému regulačnímu úřadu do 30. dubna 2015 regulační výkazy 31, 32-DK a 31, 32-AP za vykázaný rok 2014, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost EC Kutná Hora s.r.o., se sídlem Karlov 197, 284 01 Kutná Hora, IČ: 28497422

Datum nabytí právní moci: 31. 7. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 463.04 KB

Obsah

Sdílejte