EASY energie s.r.o. - rozhodnutí k uvedení nepravdivých informací a porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 00525-3/2021-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl opakovaně nepravdivé informace, týkající se uzavření smluv o sdružených službách dodávky elektřiny se zákazníky; dále ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jako prodávající neuvedl v rozporu s ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele informaci o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný; ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup informace ve smyslu vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice na svých internetových stránkách a ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že jako držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup informace ve smyslu vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, týkající se úrovně kvality dodávek a služeb na svých internetových stránkách.

Informace o účastníkovi řízení:

EASY energie s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05957982

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2021

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon