Číslo jednací: 15979-6/2012-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 4 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném do 30. června 2010, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že se v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. a) téhož zákona, dopustil zřejmé časové prodlevy mezi uzavřením smlouvy o připojení zařízení výrobce elektřiny k distribuční soustavě ode dne podání žádosti o uzavření této smlouvy a dnem, kdy byla smlouva o připojení výrobny elektřiny uzavřena, se zastavuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400
Datum nabytí právní moci: 2. 1. 2013

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 647.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon