E L E K T R O S L U Ž B Y spol. s r.o. Havlíčkův Brod – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02803-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vepříkov u domu č. p. 49 ručně zemní práce, jako zhotovitel stavby „Veřejné osvětlení v obci Vepříkov", při kterých došlo v souvislosti s kopáním šachty k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost E L E K T R O S L U Ž B Y spol. s r.o. Havlíčkův Brod, se sídlem Průmyslová 3608, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 45539707

Datum nabytí právní moci: 3. 4. 2015

 

Obsah

Sdílejte