DUR plus spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 00470-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. května 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Zakřany u nemovitosti č. p. 150 strojně zemní práce v souvislosti se stavbou „Zakřany: NN rekonstrukce vedení – hřbitov", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE DN 40, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DUR plus spol. s r.o., se sídlem 1. máje 117, 664 84 Zastávka, IČO: 25326767

Datum nabytí právní moci: 3. března 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 412.62 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon