DUR plus, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01564-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Valeč u domu č. p. 197 ručně zemní práce, jako zhotovitel stavby „VALEČ-MOČÍNEK: NN kabelizace venk. sítě NN a VALEČ-MOČÍNEK VO kabelizace venk. sítě VO", při kterých došlo v souvislosti s odstraňováním betonového obrubníku k jeho pádu do výkopu, čímž došlo k přetržení středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DUR plus, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 117, 664 84 Zastávka, IČ: 25326767

Datum nabytí právní moci: 27. 2. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon