DTPV - Servisní, s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Datum

Číslo jednací: 03232-7/2018-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. x) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci plynu, nezpracoval a nepředal Energetickému regulačnímu úřadu, nejpozději do 1. března 2018, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy za rok 2017, dopustil spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DTPV - Servisní, s.r.o., se sídlem Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, IČO: 29185262

Datum nabytí právní moci: 11. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 562.8 KB

Obsah

Sdílejte