DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

31.03.2015, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 01169-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Plané nad Lužnicí na křižovatce ulic Višňová a Třešňová zemní práce v souvislosti se stavbou „Výstavba nových komunikací Na Břehách", kdy při strojním odebírání zeminy pro realizaci kanalizační vpusti došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584

Datum nabytí právní moci: 14. 2. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon