DOSTA LIMITED – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03570-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Rácov u domu č. p. 1 zemní práce v souvislosti se stavbou „III/13421 Rácov průtah", při kterých došlo prostřednictvím stroje k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DOSTA LIMITED, se sídlem Dělnická 4898/1a, 586 01 Jihlava, IČ: 02372878

Datum nabytí právní moci: 14. 5. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 327.78 KB

Obsah

Sdílejte