DOSTA CZ, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09003-7/2016-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. OSR-09003/2016-ERU s účastníkem řízení, společností DOSTA CZ, s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 276 60 842, ve věci možného spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona měl provádět dne 1. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Holubice, u domu č. p. 142 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „ČOV a kanalizace Holubice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ust. § 67 a násl. správního řádu, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DOSTA CZ, s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 27660842

Datum nabytí právní moci: 14. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 419.17 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon