Dopravní stavby Smrčka s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 00812-3/2022-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Dopravní stavby Smrčka s.r.o., se sídlem 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo, IČO: 02620430

Datum nabytí právní moci: 9. 2. 2022

Ke stažení

Obsah

Sdílejte