Dopravní stavby Brno, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01674-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v obci Brno, v ulici Čejkova, u nemovitosti č. p. 860 zemní práce v souvislosti se stavbou „Brno, Čejkova – oprava kanalizace a vodovodu", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE DN 50, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2015, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2015, a dále v obci Brno, v ulici Čejkova, u nemovitosti č. p. 78 zemní práce v souvislosti se stavbou „Brno, Čejkova – oprava kanalizace a vodovodu", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE DN 40, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno, IČO: 45474281

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon