DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

15.07.2020, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 04314-4/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o., se sídlem Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky, IČO: 02442914

Datum nabytí právní moci: 6. 6. 2020

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon