Dopravní stavby a rekonstrukce s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 05321-8/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Dopravní stavby a rekonstrukce s.r.o., se sídlem Heršpická 781/7, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 03476740

Datum nabytí právní moci: 19. 3. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon