Domovní správa Třemošná, spol. s r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Datum

Číslo jednací: 02475-3/2019-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání 3 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Domovní správa Třemošná, spol. s r.o., se sídlem Plzeňská 98, 330 11 Třemošná, IČO: 26340798

Datum nabytí právní moci: 29. 3. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte