DOMEG & V s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08285-8/2014-ERU

Účastník řízení tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v rámci stavby „Obchodní centrum Velké Meziříčí – Část A KAUFLAND"
dne 1. dubna 2014 ve Velkém Meziříčí na ulici Karlov u domu č. 463/1 jako zhotovitel zemní práce související s realizací části stavby (SO 15.1A – Opěrné stěny SM), při kterých došlo lžící bagru při výkopu rýhy pro stavbu opěrné zdi k poškození středotlakého plynovodu
PE D 160, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DOMEG & V s.r.o., se sídlem Luleč 419, 683 03, IČ: 27713342

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 794.02 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon