DMO servis a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02324-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. července 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území České Meziříčí na ulici Julia Fučíka u objektu č. p. 186 zemní práce v souvislosti se stavbou „České Meziříčí – kanalizace a ČOV – 1. etapa", při kterých došlo v důsledku pádu vrchní vrstvy štětové kameniny k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DMO servis a.s., se sídlem Manželů Dostálových 1436, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČ: 25919423

Datum nabytí právní moci: 19. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 367.74 KB

Obsah

Sdílejte