Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10688-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. října 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Náchod na ulici Krámská 1560 zemní práce v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy prostoru u radnice, ul. Krámská, Náchod", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození ocelového nízkotlakého plynovodu DN 150, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, IČ: 25953818

Datum nabytí právní moci: 28. 11. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon