Dibaq a.s. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zpracovat a předat údaje

Číslo jednací: 10015-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. c) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci elektřiny, nezpracoval a nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, dopustil spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:                                                                                                  

Společnost Dibaq a.s., se sídlem č. p. 90, 564 01 Helvíkovice, IČO: 25286366

Datum nabytí právní moci: 16. 4. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 294.96 KB

Obsah

Sdílejte