Devátá energetická, s.r.o. – rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 12168-71/2017-ERU

Rozklad proti výrokům I. až VI. a výrokům VIII. a IX. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 12168-47/2017-ERU ze dne 29. června 2018 se zamítá jako nepřípustný.

Výroky I., II., III., V. a VI. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 12168-47/2017-ERU ze dne 29. června 2018 se zrušují a správní řízení pod sp. zn. OSR-12168/2017-ERU se v této části zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Devátá energetická, s.r.o., se sídlem Jablonecká 322/72, 190 00 Praha, IČO: 45793590

Datum nabytí právní moci: 22. 5. 2019  

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte