Děčínský stavební podnik s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06616-3/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Krásná Lípa, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Děčínský stavební podnik s.r.o., se sídlem Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín, IČ: 47781483

Ke stažení

Obsah

Sdílejte