Dálniční stavby Praha, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03244-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 22. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Horní Počernice na ulici Ve Žlíbku u domu č. p. 1729/68 zemní práce v souvislosti se stavbou „Ve Žlíbku, Praha 20, č. akce 835 – oprava komunikace", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky dn 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 40614948

Datum nabytí právní moci: 17. 4. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte