DALBAR s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01531-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vřesina, ulice Topolová, u domu č. p. 571 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „A-Fiber - TMCZ, Optická trasa č. 89, PS000736 mezi 750 42 Pustá Polom - 707 95 Ostrava", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE D 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost DALBAR s.r.o., se sídlem Lidická 1005/23b, Veveří, 602 00 Brno, IČ 03967689

Datum nabytí právní moci: 12. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 352.83 KB

Obsah

Sdílejte