Czech Energy s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie a neověření správnosti měření měřícího zařízení

Číslo jednací: 02381-8/2019-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání 8 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie dokladem o vyúčtování tepelné energie s neúplnými údaji, dále se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona neověřil správnost měření měřícího zařízení jehož platnost ověření skončila a ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie nevyúčtoval dodávku energie dle skutečných parametrů teplonosné látky změřených měřícím zařízením. Správní řízení vedené s účastníkem řízení pod sp. zn. OSR-02381/2019-ERU se v části, a to podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona odběrateli tepelné energie nevyúčtoval dodávku tepelné energie dle skutečných parametrů teplonosné látky, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Czech Energy s.r.o., se sídlem Liberecká 2167/18, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 27264491

Datum nabytí právní moci: 24. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 514.1 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon