Číslo jednací: 02381-10/2019-ERU

I. Ve výroku IV. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 4. března 2020, č. j. 02381-8/2019-ERU, se v souladu s ust. § 70 správního řádu opravuje zřejmá nesprávnost tak, že se uvedená výše úhrnné pokuty uvedená slovy tj., „(slovy: deset tisíc korun českých)" mění na výši „(patnáct tisíc korun českých)".

II. Ve výroku IV. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 4. března 2020, č. j. 02381-8/2019-ERU, se v souladu s ust. § 70 správního řádu opravuje zřejmá nesprávnost tak, že se uvedený výčet přestupků tj., „8 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, 1 trvajícího přestupku a 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona" mění na „8 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, 1 trvajícího přestupku a 1 přestupku dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona".

Informace o účastníkovi řízení:

Czech Energy s.r.o., se sídlem Liberecká 2167/18, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 27264491

Datum nabytí právní moci: 24. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 246.6 KB

Obsah

Sdílejte