ČZ a.s. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 03852-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 trvajících přestupků podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona v odběrném místě neověřil správnost měření měřicího zařízení tepelné energie, když měřil dodávku tepelné energie měřicím zařízením, jehož platnost ověření již skončila a ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech, které neobsahovaly stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

ČZ a.s., se sídlem Praha 5, Sluneční náměstí č. p. 2540/5, 158 00 Praha, IČO: 25181432

Datum nabytí právní moci: 24. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 304.97 KB

Obsah

Sdílejte