Rozhodnutí o udělení certifikátu nezávislosti provozovateli přenosové soustavy

8. 1. 2013

Společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha, IČ: 25702556, jako provozovateli přenosové soustavy, byl rozhodnutím ze dne 7. prosince 2012, č. j. 02159-25/2012-ERU, udělen certifikát nezávislosti podle ustanovení § 10b odst. 6 energetického zákona. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. prosince 2012.

Připojené soubory