COOP ENERGY, a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí Energetickému regulačnímu úřadu požadované informace

Datum

Číslo jednací: 04029-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241223043 neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvy ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované informace a podklady podle ustanovení § 15a odst. 1 energetického zákona, dopustil správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost COOP ENERGY, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, Nusle, IČ: 29289882

Datum nabytí právní moci: 14. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 236.45 KB

Obsah

Sdílejte