comfyHomes s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 09287-10/2014-ERU

Účastník řízení tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Lhota u domu č. p. 397 krumpáčem zemní práce v souvislosti se stavbou „novostavba RD, vč. přípojek IS, žumpy, vsak. jímky, oplocení, ZP", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost comfyHomes s.r.o., se sídlem U Březinek 1141, 739 32 Vratimov, IČ: 28619706

Datum nabytí právní moci: 23. 1. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 966.91 KB

Obsah

Sdílejte