COMFORT ENERGY s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 11511-16/2018-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení, pod sp. zn. OSR-11511/2018-ERU, zahájené dne 21. prosince 2018 se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

COMFORT ENERGY s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 28393538

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon