COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA o.z. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00773-6/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA o.z., se sídlem Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 09073833

Datum nabytí právní moci: 30. 7. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon