Chládek & Tintěra, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02034-4/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881

Datum nabytí právní moci: 30. 5. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon