CHEF GASTRONOMY s.r.o. – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

Datum

Číslo jednací: 01464-3/2015-ERU

Účastníkovi řízení se podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti poskytnout Energetickému regulačnímu úřadu ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu informace a podklady specifikované
ve výzvách uvedených ve výroku I. tohoto příkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CHEF GASTRONOMY s.r.o., se sídlem Králova 279/9, 616 00 Brno – Žabovřesky, IČ: 29262101

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 331.48 KB

Obsah

Sdílejte