ČEZ Prodej, a.s. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 04187-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání

- trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil jeho právní předchůdce tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141015905 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb,

- trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil jeho právní předchůdce tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 240908082 v rozporu s ust. 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu, která dle ust. § 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, která byla uznána jako oprávněná,

- přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona účinného do 31. prosince 2017, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241734602 v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2017 porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu, která dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, činí 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425,140 53 Praha 4, IČO: 27232433

Datum nabytí právní moci: 26. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.56 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon