ČEZ Prodej, a.s. - porušení povinností držitele licence a užití agresivní obchodní praktiky

Číslo jednací: 02907-8/2021-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání

- pokračujícího přestupku a správního deliktu podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace

- pokračujícího přestupku a správního deliktu podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto obchodník s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl nepravdivé informace v informačním systému operátora trhu

- pokračujícího správního deliktu podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona nedodržel stanovenou kvalitu dodávek a služeb

- pokračujícího správního deliktu podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb

- přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona zadal provozovateli distribuční soustavy požadavek na přerušení dodávky elektřiny, přestože v odběrném místě nedocházelo k neoprávněnému odběru elektřiny podle ust. § 51 odst. 1 energetického zákona

- 2 pokračujících přestupků a správního deliktu podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterých se dopustil tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věty druhé téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku

Společné správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení pod sp. zn. OSR-02907/2021-ERU se v části podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 24 odst. 7 písm. k) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto prodávající poskytl informaci o ceně v rozporu s ust. § 12 zákona o ochraně spotřebitele, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, 140 53 Praha, IČO: 27232433

Datum nabytí právní moci: 21. 12. 2021

druhý stupeň

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 7.74 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon