ČEZ Distribuce, a. s. – rozhodnutí o zastavení řízení pro nenaplnění skutkové podstaty správního deliktu

Číslo jednací: 07069-9/2013-ERU

Účastník řízení byl v podezření, že v rozporu s ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona jako držitel licence neoznámil neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, a nepředloží o nich doklady nebo požádá o změnu rozhodnutí o udělení licence podle ust. § 9 odst. 1 téhož zákona. Správní řízení vedené s účastníkem řízení bylo zastaveno, neboť bylo prokázáno, že účastník provozuje energetické zařízení, ke kterému nemá vlastnické nebo užívací právo, nicméně tento stav nastal ještě před účinností energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV-Podmokly, IČ: 24729035

Datum nabytí právní moci: 24. 7. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 396.14 KB

Obsah

Sdílejte