České teplo s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 12096-11/2014-ERU

Účastník řízení, se tím, že při sjednávání předběžné ceny tepelné energie pro rok 2014 v cenové lokalitě „Praha 10 – K Rybníčkům 282/19" v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách uplatňoval: úroky z úvěru vyšší, než odpovídá obvyklé výši úroků z úvěru dle bodu (2.6) Přílohy č. 1 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, v položce „Zisk" zisk vyšší, než který odpovídá přiměřenému zisku podle bodu (1.3) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, a touto činností nedodržel závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost České teplo s.r.o., se sídlem Klapkova 731/34, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČ: 250 55 925

Datum nabytí právní moci: 12. 7. 2015

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon