České teplo s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 00187-72/2011-ERU

Účastník řízení se tím, že sjednal předběžné ceny tepelné energie pro rok 2010, jejichž výše a kalkulace nebyly v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen dle ust. § 6 odst. 1 zákona o cenách, a to když do předběžných cen tepelné energie pro rok 2010 v cenových lokalitách „Vršovice", „Náchodská", „K Botiči", „Rybníčky" a „Podvinný mlýn" zahrnul do položky „Mzdy a zákonné pojištění" neoprávněný náklad, čímž porušil ust. bodu (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, se zapracovanými změnami provedenými cenovým rozhodnutím č. 12/2008 a cenovým rozhodnutím č. 3/2009 v cenových lokalitách „Náchodská", „K Botiči", „Rybníčky" a „Podvinný mlýn" zahrnul do položky „Opravy a údržba" neoprávněný náklad, čímž porušil ust. bod (1.2) a ust. bodu (2.1) přílohy č. 1 cenového rozhodnutí, a touto činností nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny, čímž spáchal správní delikt dle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost České teplo s.r.o., se sídlem Klapkova 731/34, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČ: 25055925

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 4.46 MB

Obsah

Sdílejte