České Energetické Centrum a.s. - rozhodnutí k agresivním obchodním praktikám

Číslo jednací: 00191-12/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na obchod s elektřinou a obchod s plynem užíval agresivní obchodní praktiky definované v ust. § 5a odst. 1 téhož zákona tím, že nezaslal na operátora trhu požadavek na ukončení dodávky zemního plynu ke dni 29. února 2012 do odběrného místa zákaznice, čímž nerespektoval svobodné rozhodnutí výše uvedené zákaznice ukončit smluvní vztah k datu požadovanému v odstoupení od smlouvy a svým jednáním ji tak donutil v období ode dne 1. března 2012 do dne 30. dubna 2012 zůstat zákaznicí odebírající zemní plyn od účastníka řízení, a dále tím, že na základě smlouvy č. LE022244, od které zákazník platně odstoupil, následně realizoval změnu dodavatele zemního plynu do jeho odběrného místa, přičemž nerespektoval svobodný projev vůle tohoto zákazníka zůstat u jeho původního dodavatele a v období od 1. ledna 2012 do 5. června 2012 ho svým jednáním donutil stát se proti jeho vůli zákazníkem odebírajícím zemní plyn od účastníka řízení, dopustil správních deliktů podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost České Energetické Centrum a.s., se sídlem Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1 − Nové Město, IČ: 28245245
Datum nabytí právní moci: 10. 10. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte