Číslo jednací: 06479-9/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na obchod s plynem užíval agresivní obchodní praktiku definovanou v ust. § 5a odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nezaslal na operátora trhu požadavek na ukončení dodávky elektřiny k 31. lednu 2012 do odběrného místa zákazníka a na ukončení dodávky elektřiny a zemního plynu k 29. únoru 2012 do odběrných míst zákaznice, čímž nerespektoval svobodné rozhodnutí výše uvedených zákazníků ukončit smluvní vztahy k datům požadovaným v odstoupeních od smluv a svým jednáním donutil zákazníka v období od 1. února 2012 do 19. března 2012 zůstat zákazníkem odebírajícím elektrickou energii a zákaznici v období od 1. března 2012 do 19. března 2012 zůstat zákaznicí odebírající elektrickou energii a od 1. března 2012 do 26. března 2012 zůstat zákaznicí odebírající zemní plyn od účastníka řízení, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost České Energetické Centrum a.s., se sídlem Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1, IČ: 28245245
Datum nabytí právní moci: 9. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 488.67 KB

Obsah

Sdílejte