České Energetické Centrum a.s.

Číslo jednací: 02866-5/2012-ERU

Účastník řízení nesplnil řádně svou povinnost poskytnout Energetickému regulačnímu úřadu úplné podklady a informace nezbytné pro výkon jeho působnosti požadované za účelem prokázání splnění zákonné povinnosti držitele licence na obchod s elektřinou a obchod s plynem podle ust. § 11a odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, související se změnou ceny za dodávky elektřiny a plynu na jeho písemnou žádost ze dne 9. prosince 2011 ve lhůtě do 21. prosince 2011, když ve stanovené lhůtě poskytnul pouze část požadovaných podkladů, a na písemnou žádost ze dne 6. ledna 2012 ve lhůtě do 12. ledna 2012 zaslal doplňující podklady a informace až po uplynutí stanovené lhůty dne 23. března 2012, což je v rozporu s ust. § 15a odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž účastník řízení spáchal správní delikt podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost České Energetické Centrum a.s., se sídlem Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1, IČ: 28245245
Datum nabytí právní moci: 4. 9. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 396.13 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon