České dráhy, a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Datum

Číslo jednací: 07044-13/2014-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. KO-07044/2014-ERU s účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie č. 320101514 v rozporu s ustanovením § 78 odst. 1 energetického zákona v rámci cenové lokality „Ostrava – Přívoz, Wattova 1047" neúčtoval dodávku tepelné energie v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 svým odběratelům, společnosti ČD Cargo, a.s., IČO: 281 96 678, a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 709 94 234, pouze podle údajů vlastního měřicího zařízení, nýbrž s přičtením tzv. nadúspor, které stanovil podle ročního vyhodnocení dosažených úspor, a podílem rozúčtoval na jednotlivá odběrná místa, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.25 MB

Obsah

Sdílejte