Česká Regionální Energetika a.s. – rozhodnutí podnikání v energetických odvětvích bez licence

Číslo jednací: 06409-7/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 3 odst. 3 energetického zákona na území České republiky podnikal v energetických odvětvích v období od 1. října 2016 do 2. března 2017 bez licence na obchod s elektřinou, kdy jeho podnikání spočívalo v tom, že prodával elektřinu zákazníkům, jejichž odběrná místa byla v průběhu uvedeného období připojena k distribuční nebo přenosové soustavě, a v období od 6. října 2016 do 5. března 2017 bez licence na obchod s plynem, kdy jeho podnikání spočívalo v tom, že prodával plyn zákazníkům, jejichž odběrná místa byla v průběhu uvedeného období připojena k distribuční nebo přepravní soustavě, dopustil spáchání dvou trvajících správních deliktů dle ust. § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Česká Regionální Energetika a.s., se sídlem Jahnova 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 04549295

Datum nabytí právní moci: 5. 9. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon