CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 09006-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 5 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:                             

Společnost CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s., se sídlem Jana Palacha 1294, 293 01 Mladá  Boleslav, IČO: 46356533

Datum nabytí právní moci: 2. 10. 2018    

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon