CENTROPOL ENERGY, a.s. - usnesení o zastavení řízení

Účastník řízení
CENTROPOL ENERGY, a.s.
IČO
25458302
Spisová značka
10724/2019-ERU
Číslo jednací
10724-22/2019-ERU
Nabytí právní moci

Správní řízení vedené s obviněným pro podezření ze spáchání 3 přestupků podle ust. § 91 odst. 11 písm. e) energetického zákona, kterých se měl dopustit tím, že jako držitel licence s předmětem podnikání obchod s plynem nesplnil povinnosti zajistit bezpečnostní standard požadované dodávky plynu při dodávce zákazníkům podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 a vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon