Datum

Číslo jednací: 02886-5/2012-ERU

Účastník řízení nesplnil svou povinnost poskytnout Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost ve stanovené lhůtě požadované podklady a informace nezbytné pro výkon jeho působnosti, a to v rozporu s ust. § 15a odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302
Datum nabytí právní moci: 9. 8. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 284.73 KB

Obsah

Sdílejte