CENTROPOL­ ENERGY, a. s. – rozhodnutí k povinnosti poskytnout spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny a zemního plynu informaci tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zemního plynu

Číslo jednací: 10393-7/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny minimálně v období od 1. ledna 2012 do 11. dubna 2012 tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, a to označit své produkty ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302

Datum nabytí právní moci: 3. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 791.51 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon